Tilbake

Destinasjon Glede

Meld deg på

Visste du at glede er noe du kan lære? Gjennom ett års kursløp vil du bli geleidet av anerkjente eksperter gjennom en indre reise mot Destinasjon Glede.

Visste du at glede er noe du kan lære? Gjennom ett års kursløp vil du bli geleidet av anerkjente eksperter gjennom en indre reise mot Destinasjon Glede.

Ekspert: Herdis Palsdottir

Få indre fred

Herdis Palsdottir er grunnlegger av EQ-terapi i Norge, og er også Bjørgs Thoralsdottir sin mor. Hun er en sentral rolle i kursløpets første modul – nemlig relasjoner. De fem ferdighetene knyttet til EQ «emosjonell intelligens» er evnen til å ha kontakt med egne følelser, kunne håndtere egne og andres følelser på en god måte, kunne skape og beholde nære relasjoner med andre.

EQ terapeuten Herdis vil gi deltagerne konkrete verktøy for å finne mer egenkjærlighet og lære seg konflikthemmende språk. I arbeidsbøkene finner du konkrete oppgaver. Målet er at du skal få redskap for å kjenne egenkjærlighet, som er et fundament for å lykkes med resten av kurset.

 

Herdis Palsdottir er sentral i denne modul og hun skriver:

 

Da jeg var midt i 30-årene, kjente jeg på en sterk ensomhetsfølelse. Jeg hadde en grå og trist grunnfølelse i hele kroppen, og jeg kunne ikke forstå hvor disse følelsene kom fra. Jeg var jo gift med mannen i mitt liv, hadde tre nydelige døtre, hus, bil, utdanning som barnehagelærer og spesialpedagog, jobb, kollegaer og venner som jeg koste meg sammen med. Jeg hadde alt det som jeg hadde lært var oppskriften på lykke. Hva var da årsaken til at jeg følte meg ensom og at jeg ikke hadde indre fred?

 

Etter å ha jobbet med meg selv i mange år, vet jeg i dag at årsaken til min indre uro, og følelsen av å være alene i verden, ble programmert tidlig. Det at mine foreldre ikke evnet å «se» seg selv og ta egne følelser på alvor, gjorde at de heller ikke evnet å «se» mine følelser og ta dem på alvor. Slik ble denne væremåten videreført til meg og jeg ga den videre til mine barn. Det er et faktum at: 

 

Barn kan ikke oppleve seg selv,  uten emosjonell inntoning.

 

Reisen til indre fred av Herdis Palsdottir og Hanne Hjertaas

 

Heldigvis går det an å lære seg «å være i verden på en ny måte». 

 

I modulen Relasjoner, deler jeg hvordan jeg har gått frem for å få en nær, kjærlig og slitesterk relasjon til meg selv, for siden å kunne skape tilsvarende relasjoner med de menneskene som jeg har i mitt liv. Ja, alt er mulig!

 

 

 

Meld deg på Destinasjon Glede her!