Tilbake

Destinasjon Glede

Meld deg på

Velkommen til et ettårig kurs som gir varig positiv endring. Kurset er basert på forskning og forsterker de områdene som gir mer lykke og energi når man selv tar kontroll over eget liv.

Velkommen til et ettårig kurs som gir varig positiv endring. Kurset er basert på forskning og forsterker de områdene som gir mer lykke og energi når man selv tar kontroll over eget liv.

Få oppskriften:

Lær å bli lykkelig

I følge lykkeforskerne kan du selv påvirke opptil 40 prosent av lykken. Les hvordan her.

 

Er noen skapt til å være gladere enn andre? Svaret er ja. Er det mulig å oppnå mer glede? Svaret er jammen ja her også. Ifølge forskerne kan vi påvirke hele 40 prosent av lykken selv.

 

Tenk bare på de lykkeligste menneskene du vet om. Hva er det som kjennetegner dem? Kjører de luksusbiler og har mange penger i banken? Er de spesielt pene eller muskuløse? Har de fete jobber? Neppe.

Hva er lykke?

Lykkebegrepet er mye brukt innen filosofi, religion og psykologi. Men definisjonene, innholdet og forståelsen av fenomenet varierer. En av de mer detaljerte definisjonen er skrevet av Sonja Lyubomirsky som i mange år har forsket på hva som virkelig gjør oss lykkelige.

 

Lyubomirsky bruker denne definisjonen av lykke: «Glede, tilfredshet eller positivt velvære, kombinert med en følelse av at ens liv er godt, meningsfullt og verdifullt.»

 

Som grunnlag for alle sine studier, brukte Lyubomirsky dessuten en mer presis definisjon av lykkelige mennesker:«Glade mennesker er de som ofte føler positive følelser som glede, stolthet og interesse. Disse menneskene opplever også negative følelser som tristhet, angst og sinne, men mer sjelden, og dessuten håndterer de dem annerledes.»

Lykkejegeren

– Selvfølgelig føles det fantastisk å være lykkelig, men lykke har også mange andre fordeler, sier Adina Broady Aasebö.

 

Hun er innsiktsdirektør i Core Content, og har jobbet med innsikt om mennesker i hele sitt yrkesliv. Nettopp nysgjerrigheten om hva som kjennetegner mennesker som føler mer glede i livet, har interessert henne i mange år.

 

– Jeg har tatt en gjennomgang av forskningen og litteraturen om lykke for å finne ut hva disse fordelene er. Blant annet viser det seg at mennesker som er lykkelige ofte, også er mer vellykkede på jobb og i relasjoner. De har også en sunnere livsstil, sier hun.

 

Mange fordeler

Broady Aasebö har fordypet seg i lykke fra mange ulike perspektiver, hørt på podcaster og intervjuet lykkeforskere, sosiologer og psykologer for å finne ut hvorfor noen ser halvfulle glass der andre ser halvtomme. Hvorfor noen opplever samme situasjon så forskjellig?

 

Hun forteller at det mange av forskerne er enige om, er at det å øve på å føle seg mer lykkelig, gir klare, positive ringvirkninger i folks liv.

 

– Folk som er glade i det lange løp, har flere positive tanker og meninger om seg selv og andre. De er mer omgjengelige og liker aktiviteter bedre, sier - og fortsetter:

 

– Lykkelige mennesker er dessuten mer motstandsdyktige. De er hyggeligere og mer samarbeidsvillige og flinkere til å håndtere problemer som oppstår. Ifølge forskningen er de også gode problemløsere som viser mer kreativitet og fleksibilitet, sier hun. 

 

Adina Broady Aasebö og Björg Thorhallsdottir er damene bak Destinasjon Glede.

– Så det å jage lykken er ikke en egotripp?

– Nei, mennesker som kjenner mer egenkjærlighet, blir også bedre med andre. Egentlig er det en uselvisk handling. Mer lykke gir bedre bedre helse, og bedre helse gir mer lykke, og det har en positiv smitteeffekt på andre, sier Broady Aasebö, som sammen med Björg Thorhallsdottir står  bak Destinasjon Glede-kurset.

Forskjell på folk

Forskningen viser at hovedforskjellen mellom mennesker som var lykkeligere og mennesker som ikke var like lykkelige, ikke var helse, rikdom, forhold, karrieresuksess eller komfort. Folk som var lykkeligere, hadde en tendens til å se det som skjedde i et positivt lys. Kort sagt, folk var glade hvis de valgte å være det.

 

Her er noen nøkkelfunn på ulikhetene mellom lykkelig og mindre lykkelige mennesker:

  • Glade mennesker er mindre følsomme for sosiale sammenligninger.
  • Når de står overfor et valg, pleier lykkelige mennesker å like flere, eller til og med alle, alternativer, så de slipper å rasjonalisere beslutningen de tar. De er vanligvis glade uansett.
  • Glade mennesker rapporterer de samme problemene og levekårene som ulykkelige mennesker, men glade mennesker har en tendens til å se tidligere problemer i et gunstigere lys.
  • Ulykkelige mennesker kanaliserer mer av sine mentale ressurser til å tenke på feil og på sin egen tilkortkommenhet.
  • Glade mennesker føler mer glede når de mottar belønning og skryt.
  • Glade mennesker opplever at de føler mer mening i livet.

Lykke er en ferdighet

En utfordring er at hjernen er programmert til at ulik informasjon har ulik verdi, og vårt system er kalibrert for å unngå farer, forteller Broady Aasebö.

 

– Dette har historisk sett med overlevelsemekanismer å gjøre. Det er ikke i hjernens natur å gi oppmerksomhet til glede og lykke. Lykke er altså en ferdighet og den må øves på. Noen akitivteter er lykkeforsterkende, og handler om vaner, fremhever hun.

 

Sonja Lyubomirsky grunnleggende forutsetning er at ca 50 prosent av vår evne til lykke er genetisk bestemt – vi er altså født med et visst grunnleggende nivå eller grunnlag for lykke. Cirka ti prosent avhenger av ytre omstendigheter og tilfeldigheter, som for eksempel hvor du bor, lønn, utseende, partner og økonomi. Opp mot 40 prosent kan du påvirke selv gjennom atferd og vaner.

 

Tenk at du kan påvirke opp mot 40 prosent selv gjennom å endre atferd og vaner! Det er jo helt fantastisk, og det er nettopp disse 40 prosentene vi skal konsentrere oss om i Destinasjon Glede.

 

Destinasjon Glede

Destinasjon Glede er et kurskonsept der du i løpet av ett år, og gjennom åtte ulike moduler, skal få mer glede i livet. Det er kunstner, forfatter og foredragsholder Björg Thorhallsdottir som står bak trinn-for-trinn-opplegget. Adina Broady Aasebö har satt prosjektet ut i live. 

– Med Destination Glede har vi utviklet en strategi for å bli mer lykkelig. Det er en metodisk og forskningsbasert tilnærming, der eksperter holder deltagerne i hånden fra modul til modul. Målet med kurset er å gi deg verktøy du kan bruke hver dag, uansett hvilke omstendigheter du møter, eller hva ditt nivå av glede er når du starter med å disse endringene, forteller Broady Aasebö - og legger til:

– Du er et litt lykkeligere menneske når du ankommer destinasjon Glede.

 

Sikre deg en plass i Destinasjon Glede 2024 her!